ArtNotes
Groenste dorp van Europa.

Groenste dorp van Europa.

Uit de serie ‘Als het lente wordt …’

[2023-08-22]

Je kunt de Es met rogge verbouwen … en je kunt de Es ook verraggen!

Dwingeloo is prachtig.
Dwingeloo is prachtig.
Dwingeloo is prachtig, ik zal het blijven zeggen.

Een ‘hAIku’ [heuj kuisie] lijkt me in dit boekje wel passend (geheel door AI verzonnen):

Dwingeloo, mooi dorp
Natuurrijk platteland leeft,
Harmonie omringt

Dwingeloo is zelfs zó prachtig dat het in 2011 door Entente Florale is uitgeroepen tot ‘groenste dorp van Europa‘.
En wat waren we trots!

Maar steeds meer velden kleuren nu in de lente oranje – gevolgd door een seizoen vol wekelijkse onzichtbare gifspuiterij.
Waarom? Is er soms een wedstrijd ‘Oranjeste Dorp van Europa’? En wil Dwingeloo die dan winnen van Oranjewoud? Of gaat het om een uiting van toenemende koningsliefde op het platteland? Maar hoe rijmt dát dan met die omgekeerde vlaggen. Waar zijn die trouwens allemaal gebleven?

En waar zijn de mooie groene velden gebleven? Wat is er gebeurd met de prachtige essen die door vele generaties boeren – rentmeesters van de aarde – met hard werken van zandgrond tot vruchtbare grond zijn omgetoverd? Zelfs het gras is nu ontdaan van mooie weidebloemetjes!

Zijn we 2011 vergeten? Is de trots helemaal verdwenen? Wat is er aan de hand?

Geld. Dat is er aan de hand. Zucht!

Geldzucht! Het verziekt de lucht, de grond, het drinkwater, de bijtjes, de vogels, de bomen, de bloemetjes, onze gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen, het hele ecosysteem, de toekomst, onze toekomst! En ook die van jou!
En niet alleen hier, in Drenthe, maar overal. Maar ik hou het maar even op ‘hier’, dat is wel zo overzichtelijk.

Iedereen weet allang in zijn/haar/het/hun hart dat het niet klopt wat er gebeurt. Ook de agro-industrie weet het*.
Dat gewasbescherming niet beschermt maar ziek maakt en vooral of misschien zelfs alleen de portemonnee van bedrijf B. en consorten dient. Dat steeds meer goede landbouwgrond die voor voedsel gebruikt kan worden, wordt verneukt uit hebzucht.

We weten allemaal, boeren én burgers, dat álles zo naar de knoppen gaat.

Bollentelers willen helemaal niet dat alles naar de knoppen gaat, want dan krijg je wel een mooie bloem, maar een waardeloze bol. De telers willen dus dat alles naar de bollen gaat, maar voor omwonenden gaat daardoor juist alles naar de knoppen. Zie hier de belangentegenstelling die alleen de overheid kan oplossen. De keuze lijkt mij voor de hand liggend.

Het gebruik van landbouwgif, vooral in de bollenteelt, maakt misschien een paar mensen rijk, maar uiteindelijk alles en iedereen ziek. En de boer: die stond erbij en keek er weemoedig naar: het geld kaapt telkens goede grond voor zijn neus weg. Zo tast het ook nog eens de #trotsopdeboeren aan!

Dat laten we toch niet gebeuren!

En het hoeft ook niet zo te gaan. Dwingeloo of welk ander dorp dan ook hoeft niet het Oranjeste dorp van Europa te worden! Het kan anders.

Ik kan hier een lang pamflet van maken maar dit is een kunstboekje (het is maar dat je het weet). Dus ik stop hier maar.

Zo, dat lucht op.

* Producenten van pesticiden hielden studies naar hersenschade achter, NRC, 1 juni 2023.


De afbeeldingen zijn geheel door AI gegenereerd. Ja, inderdaad nog steeds onder mijn regie! Don’t shoot the messenger!