ArtNotes
Super Schimmel

Super Schimmel

Uit de serie ‘Als het lente wordt’

[2023-09-06]

Aspergillus Fumigatus is een schimmel.

Ozosnel is ook een schimmel. Maar die trippelt en trappelt. Aspergillus sluipt. Zo je longen in.

Overal zit die schimmel, onzichtbaar in de lucht. Maakt niks erg, als je gezond bent, word je er niet ziek van.
Maar voor zieke mensen is deze schimmel wel gevaarlijk. De eerste keuze therapie is dan een behandeling met een anti-fungaal middel uit de groep azolen. Volgt u het nog?

Niets aan de hand lijkt het. Even wat anti-schimmel medicijnen innemen en het probleem is opgelost. Waarom heb ik het er dan over, het was net zo gezellig?

Nou, het nare is dat die azolen ook in de landbouw worden gebruikt als schimmelwerend middel en daardoor Aspergillus Fumigatus resistent maakt. Men heeft ontdekt dat ‘bewaarhopen van bollenafval’ hotspots zijn van deze resistente schimmel. Dat geldt overigens ook voor bewaar-/composthopen van groenteafval en houtafval bij biomassa-bedrijven. Maar dat even terzijde nu.

Als je dus ernstig ziek bent én je raakt besmet met deze resistente schimmel, dan heb je echt een geluksengeltje nodig.
Uit onderzoek bij ernstig zieke corona-patiënten is gebleken dat besmetting met deze resistente schimmel de sterftekans verdubbelt. En het gevaar van de resistente schimmel is al jaren bekend.

Het ligt dan voor de hand om uit voorzorg schimmelwerende middelen uit de landbouw te weren. Of in ieder geval de bewaarhopen van bollenafval zo snel mogelijk op te ruimen. En dat laatste was precies wat het Ctgb op 24 februari 2021 besloot: strenge regels voor het bewaren en opslaan van bollenafval bij gebruik van azolen. Lijkt er toch nog iets verstandigs uit het Ctgb te komen.

Toch? Of niet? Nee, helaas, dit bleek valse (bewaar)hoop. Op 22 maart 2023 trok het Ctgb namelijk hun protocol weer in.
Het argument: de resistentie is inmiddels zo wijd verspreid dat het protocol geen zin meer heeft! En dat komt ook doordat het protocol niet gehandhaafd werd. Vele jaren waarschuwen artsen al voor deze resistente schimmel – en niets doen heeft nu een super schimmel opgeleverd met ernstige gezondheidsrisico’s.

De pesticiden mogen natuurlijk nog steeds gebruikt worden: voorzorg heeft toch geen zin meer, we gokken wel op nazorg. Laat dat nu net óók het domein van de agro-/farmaindustrie zijn!

‘Al is de schimmel ozosnel, de farmacie verdelgt het wel!’

En het Ctgb stond er bij en keek er naar.

Waar dienen protocollen dan nog voor? Als die zo kunnen worden afgeschaft, kunnen we dan niet beter het Ctgb ook afschaffen? En de verkeersregels! En laten we dan meteen nog meer wetten, richtlijnen en protocollen die ons moeten beschermen en die toch niet worden gehandhaafd, schrappen.

Maar dat het Ctgb in het voordeel van de agroindustrie werkt, mag ons niet verbazen. Het is immers het ‘College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden’. Het college is dus niet ‘tegen’ de toelating van landbouwgif.
Als het klopt dat de pesticidenwaakhond risico’s voor omwonenden verzwijgt en politiek-maatschappelijk gevoelige adviezen manipuleert*, verouderde richtlijnen hanteert én wetenschappelijk studies negeert die de negatieve effecten van pesticide aantonen**, kun je daar als burger dan nog vertrouwen in hebben, vraag ik me retorisch af.

Maar wacht even! Ik lees net op de website www.[ikwilvanmijn]ctgb[af].nl het volgende bericht***: “Het wetenschappelijk werk van het Ctgb en de uitkomsten daarvan, zijn van uitstekende kwaliteit en worden gewaardeerd door risicobeoordelaars en risicomanagers binnen de EU”, aldus de Internationale visitatiecommissie (IVC).

Het Europees Hof vindt dus dat de toelating van pesticides door Ctgb niet deugd, het IVC vindt het Ctgb-werk juist uitstekend. Iets klopt hier niet. Overigens heeft het Ctgb het IVC zelf ingesteld. En financiert het IVC wellicht ook. Net zoals de gifindustrie het Ctgb betaalt voor toelating. En dat ook graag doet: het Ctgb is populair en handelt een relatief groot aandeel (“meer dan fair share”) van de Europese aanvragen af – in ieder geval bleek dat in 2020****. Misschien omdat het Ctgb zo goed werk levert? Dan heeft het IVC gelijk.

Gaat u maar weer gerust slapen!

* Zembla, 28-9-2023
** Europees Hof, 28-9-2023
*** Ctgb, 10-10-2023
**** Kamervragen, 25-9-2020


Alle afbeeldingen op deze pagina zijn geheel door AI gegenereerd. Straks gaat AI ook nog schilderen! Straks? Zoek eens op: Robot Pix18, Acrylic Robotics, Frida of Ai-Da (idd: ‘ai’)